Monthly Archives: November 2010

Lydighetsmøte 30. nov

Tirsdag 30. november kl. 18.30 på Horne vil det bli møte med de som ønsker å trene lydighet. Lydighetskomiteen vil da presentere planen for videre treninger fremover. Vi kommer til å danne en konkurransegruppe for de som konkurrerer. Det vil være felles trening en gang i uken med ring og konkurransetrening en gang i måneden. Dette vil være en gruppe som trener sammen og hjelper hverandre, det vil ikke være noe instruktør her. Gruppen deles opp i mindre grupper ved hver trening som da trener sammen og hjelper hverandre.

Vi trenger en tilbakemelding på om du kommer på møtet, da vi kommer til å bestille pizza. Send en mail til hallibak@online.no om du kommer.

 Mvh
lydighetskomiteen