Nye kurs!

Fra 23 august starter klubben opp med nye lydighetskurs! I første omgang starter vi opp med valpekurs ,nybegynner/grunnkurs i lydighet og bronsemerke kurs. For mer info om dette og hvem dere skal hendvende dere til se kurssiden. Det planlegges et konkurransekurs i lydighet for de som har gått bronsemerkekurs/er på kl 1 nivå på ukesbasis. Mer informasjon om dette vil komme så fort ting er på plass. Følg med på hjemmesiden for oppdateringer om kurs osv.

Tirsdag 21 aug. starter vi opp med konkurransetrening i lydighet. Det er en del som har meldt interesse allerede og det er supert! Er det flere som kunne tenke seg å være med på disse treningene ønsker vi tilbakemelding innen 14 aug. Dette fordi vi skal dele inn i grupper og planlegge første treningen slik at det blir et bra opplegg. Det er ønskelig at alle som har meldt interesse for treningene møter opp denne tirsdagen for å snakke/planlegge treningene fremover.

Disse treningene gjelder alle som ønsker å være med, men minumskrav for å delta er at man har gått et bronsemerkekurs/er på kl 1 nivå. Grunnen er for at man skal få mest ut av treningene.

Vi har planer om å leie inn en instruktør på tirsdagene ca 1 gang i måneden for de som trener på denne gruppen. Mer info vil komme på mail til de som har meldt interesse.

For mer informasjon om hvordan treningene vil foregå ta en kikk under treningstider. Mail adressen du skal melde interesse til står også oppført her. Vi har funnet ut av vi bør ha en grense for hvor mange som kan være med på disse treningene. Skal vi få noe ut av treningene kan vi ikke være for mange. Og de færreste av oss vil trene til midnatt. Derfor setter vi en grense på 15 stk.

Håper mange er interessert i dette slik at vi får bygd opp lydighetsgruppa og kan bli en flott gjeng som hjelper hverandre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>