Treningsregler

NOEN ENKLE REGLER FOR AT TRENINGSPLASSEN PÅ HORNE SKAL BLI SÅ HYGGELIG SOM MULIG Å OPPHOLDE SEG PÅ FOR ALLE PARTER:

 • Bruk av plassen er kun for medlemmer av Hokksund & omegn hundeklubb, andre har ikke lov til å trene i/på vår bane uten tillatelse fra lydighetskomiteen.
 • Alle medlemmene møter med en positiv innstilling og tar godt imot nye medlemmer.
 • Ingen lufting på treningsområdet. Alle hunder skal være ferdig luftet før man trener/går inn i banen. Det er viktig å holde treningsområdet så rent som mulig.
 • Husk pose og plukk opp etter hunden din eller om du ser noe annet.
 • Det er båndtvang for alle hunder som ikke trener på banen.
 • Alle hjelper til med å sette opp og rydde på plass apparater og div. utstyr etter trening, så plassen til enhver tid er ryddig og utstyret bevares lengst mulig i god stand.
 • Alle hjelper til med å sette opp baner, bære hinder etc.
 • Ta hensyn til andre som skal trene samtidig som deg og bli enig om hvordan ting skal gjøres.
 • Lek, ballkasting og belønning skal ikke være til sjenanse for andre som trener.
 • Treningen er delt inn i grupper. Man trener kun på de dagene den gruppen man hører til har treningsdag. Unntak er dager som er beregnet for egentrening, men da på definerte plasser. Kurs har førsterett ved valg av treningsplass.
 • Hunder med lus, utøy eller smittsom sykdom må holdes borte fra plassen, og alle hunder skal være vaksinert.
 • Tisper med løpetid har lov å trene og oppholde seg på plassen, men eier må vise hensyn og holde avstand når andre trener.
 • All trening skjer på eget ansvar og alle har ansvar for egen hund.
 • Alle som benytter seg av treningstilbudet til Hokksund & omegn Hundeklubb er forpliktet til å hjelpe til på arrangementer som klubben arrangerer, dugnader og andre aktiviteter i størst mulig grad.

HA EN HYGGELIG TRENING!