Treningstider

Treninger på Horne

Sesongen 2014
Tirsdagsgruppa fortsetter som før, men det blir egentrening og ikke bundet til så mange regler og grupper annet enn vanlig høflighet og at vi hjelper hverandre og viser hensyn. Vi skal fortsette å bruke facebooksiden/gruppa aktivt. På denne gruppa kan man legge ut tips, komme med forslag til treninger utenom denne dagen, hva vi skal trene på, om noen har lyst å sette opp ring og ha ringtrening, dra sammen på stevner osv. Gruppen er åpen for alle som er interessert i å trene og konkurrere i lydighet. Er du ikke med allerede så send en mail til en av oss i lp-komiteen.
Vi fortsetter med å si fra om vi kommer på trening eller ikke, slik at folk ikke blir stående alene på trening.
Treningene vil starte kl. 18.00 så folk kan rekke å lufte hundene før fellesøvelser starter kl. 18.15. Dette vil være en fast rutine.
Er det noen som har tips eller ønsker om instruktør send en mail til en av oss i LP-komiteen.
Så håper vi dette vil fungere og at hvis dere har noen spørsmål eller forslag tar det opp med oss i LP-komiteen! :)
LP-komiteen:
Brita (leder): brita_mj83@hotmail.com
Lene: leneluxardo@hotmail.com
Jeanette (ungdommsrepresentant): ljeanette@live.com
Det er en stor og flott treningsplass vi har, men vær obs og ta hensyn til de som er på kurs og andre hvis du driver med egentrening da plassen blir noe mindre på vinterstid.

Innetrening

Konkurransegruppa:
Vinter 2013/2014

I vinter har treningene vært inne i drivhuset for de som har meldt seg på der Mandager og Onsdager. Fra 1 mars blir treningene  i møkkakjelleren for de som har sakt de ønsker dette.