Øvelsene

Agility: 

Rekrutt agility/hopp: vanskelighetsgrad vil være litt høyere enn bronsemerket men ikke så vanskelig som klasse 1. Denne klassen vil være åpen for de som ikke har konkurrert før. Har man startet i kl 1 på offisielt stevne må man starte i åpen klasse. 

Åpen agility/hopp: vanskelighetsgrad som på vanlig konkurranse. For alle som har startet i offisielle klasser. 

   

   

   

   

Rekrutt klassen: 

Rekrutt bruks/lydighet: Vil bestå av øvelsene: 

 1.       Tannvisning 

 2.       Forenklet fellesdekk 

 3.       Lineføring 

 4.       Innkalling 

 5.       Dekk fra holdt 

 6.       Helhetsinntrykk 

Øvelsene bedømmes som vanlig lydighetsøvelser og sluttsum beregnes som i en vanlig lydighetsklasse med vanlig koeffisient. For å oppnå 1 premiering trenger man å ha oppnådd minst 80 % av oppnåelig poengsum. 2 premiering 70 % og 3 premiering 50 %.   

  

Lydighet: 

kl 1,2,3 og Elite: 

Øvelsene bedømmes som på offisielle konkurranser. 

Dersom det ikke er nok deltager (min 3 stk) vil de to øverste klassene bli slått sammen og vinneren vil bli kåret etter oppnådd % som regnes ut slik: 

Oppnådd Poeng x 100/Totalt oppnåelig poengsum (320) 

Brukslydighet: 

kl D,C, B og A uten skudd.  

Øvelsene bedømmes som på offisielle konkurranser 

Dersom det ikke er nok deltager (min 3 stk) vil de to øverste klassene bli slått sammen og vinneren vil bli kåret etter oppnådd % som regnes ut slik: 

Oppnådd Poeng x 100/Totalt oppnåelig poengsum (320) 

© 2011 LyBrAg Suffusion theme by Sayontan Sinha