Treningsregler

Treningsregler2022-04-26T18:23:34+02:00

Treningsregler for ag gruppa.

 • Det er ikke akseptabelt med noen form for fysisk avstraffelse av hunden. Det vil medføre disiplinærreaksjoner og styret oppfordrer alle til å rapportere hendelser til styret.
 • Ingen lufting på treningsområdet. Det skal luftes utenfor inngjerdet område. Den store plassen foran huset og uthus og plassen på framsiden av huset er treningsområder og alle må påse at hunden ikke gjør fra seg her.
 • Alle hunder skal være ferdig luftet før man trener/går inn i banen.
 • Plukk opp etter hunden din eller om du ser noe annet. Det er viktig å holde treningsområdet så rent som mulig.
 • Det er båndtvang for alle hunder som ikke trener i banen.
 • Alle hjelper til med inn/ut bæring av hinder.
 • Kun en hund i banen av gangen. Dette gjelder både organisert trening og egentrening.
 • Ta hensyn til andre som skal trene samtidig som deg og bli enig om hvordan ting skal gjøres.
 • Når man trener skal neste ekvipasje stå klar når det er dens tur slik at vi slipper unødvendig venting.
 • Treningen er delt inn i grupper. Man trener kun på de dagene den gruppen man hører til har treningsdag.
 • Alle hunder som er på trening skal sitte i bur eller annet egnet sted. Dette for å hindre uønsket bjeffing.Vi ønsker å etterstrebe så lite bjeffing som mulig med hensyn til naboene. Det har forkommet klager og dette er noe vi bør unngå.
 • Dersom man trener sammen med lydighet/bruks ta hensyn til disse. Spesielt med hensyn til ballkasting og belønning. Sett opp gjerde eller lignende om nødvendig.
 • Rydd opp etter deg, og ta ansvar hvis utstyr blir ødelagt ved å melde fra til styret om dette.
 • Hunder med lus, utøy eller smittsom sykdom må holdes borte fra plassen, og alle hunder skal være vaksinert.
 • Tisper med løpetid har lov å trene og oppholde seg på plassen, men eier må vise hensyn og holde avstand når andre trener.
 • All trening skjer på eget ansvar og alle har ansvar for egen hund
 • Alle som benytter seg av treningstilbudet til Hokksund & omegn Hundeklubb er forpliktet til å hjelpe til på arrangementer som klubben arrangerer, dugnader og andre aktiviteter i størst mulig grad.
 • Personer som ikke er medlemmer har ikke lov til å trene i/på vår bane uten tillatelse fra agility komiteen.
 • Husk at det er viktig med oppvarming av hunden før og nedkjøling etter agility.
 • Ikke hent hunden rett fra bilen og forvent at den skal prestere på topp. Oppvarming er viktig! Dette forbygger skader.

-Agilitykomiteen-