Info fra NKK

Info fra NKK2019-01-10T18:35:00+01:00
2016-10-11T10:21:49+02:00

Revidering av regelverk for rallylydighet

Vi har mottatt revidering av rallylydighetsregelverket fra NKK. Her finner du følge brevet brev-klubber-og-forbund-mv-1 revidert-regelverk-rallylydighet-til-horing-okt16   Forslag til nytt regelverk finner du her revidert-regelverk-rallylydighet-til-horing-okt16   Om du ønsker å sende inn innspill sendes dette til rallykomiteen ved Ingvill ingvill@ocl.no innen 1 desember slik at klubben kan sende inn samlet til NKK.  

2016-02-25T08:45:24+01:00

HØRING VEDR. FORNYELSE AV DAGENS AVTALE MED NJFF

Dagens avtale mellom NKK og NJFF er datert 19/2-2010. Hovedintensjonen i dagens avtale: er å legge til forholdene til rette for arbeidet med jakthunder i Norge og et best mulig samarbeid mellom NJFF, NKK sentralt og alle aktuelle medlemsklubber og forbund i NKK. Avtalen skal også gjenspeile og avgrense organisasjonenes særinteresser så vel som rettigheter [...]

2016-02-25T08:40:19+01:00

Høring angående forslag til endring i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har fremmet forslag overfor NKKs Hovedstyre til endringer i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Før forslaget behandles av Hovedstyret sender administrasjonen dette på høring til raseklubber og Forbund. Følgende forslag er fremmet av Sunnhetsutvalget: SU anbefaler overfor HS følgende endringer i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett:  [...]

2016-02-25T08:33:39+01:00

NKKs instruktørutdanning trinn 1

HØRING – NKKs instruktørutdannelse Trinn 1 FRIST – 5. april 2016 NKKs utdanningsplan for instruktørutdannelsen Trinn 1 har vært planlagt revidert lenge. Beklageligvis så har dette drøyd lenge grunnet utskiftninger i kompetansegrupper osv. Det ble i fjor satt sammen en arbeidsgruppe med representanter fra alle kompetansegruppene. Arbeidsgruppen har bestått av Hilde Ulvatne Marthinsen, Ronny Vestli, [...]

2015-10-18T22:12:21+02:00

Tema møte 7 nov

Vedlagt følger her invitasjons til Temamøtet som avholdes 7.november 2015 kl.09.30-13.30 Samme informasjon vil også snart være tilgjengelig på våre nettsider. Merk at det skal meldes på til temamøtet (til adm@nkk.no)uavhengig av påmelding til representantskapsmøtet. Invitasjon finner du her Invitasjon Temamøte.docx Vi håper å se flest mulig, Velkommen! MVH Merete Røberg-Larsen Administrasjonssekretær mobil: 90093317, e-post: merete.roberg-larsen@nkk.no

2015-10-18T22:08:30+02:00

Orientering om godkjenning av ettersøkshunder pr september 2015.‏

Til våre medlemsklubber og  forbund NKK får for tiden mange henvendelser om regelverket for godkjenning av ettersøkshunder og de nye kravene for de som skal påta seg arbeide med ettersøk av hjortevilt for det offentlige. Endringer Miljødirektoratet (MD) har som kjent for de fleste vedtatt endringer av forskrift om utøvelse og felling og fangst i [...]

2015-10-18T22:01:54+02:00

Revidering lydighetsreglene

Til alle medlemsklubber og forbund, Vedlagt ligger høringsutkast til nye regler for lydighetsprøver. Du finner høringsutkastether LP-regler revidering 2015 - Høringsutkast  I det vedlagte dokumentet er oversettelsen fra FCI utført av Kompetansegruppen for Lydighet. På en del av punktene er det i oversettelsen henvist til nasjonale bestemmelser, eller det finnes allerede fattede vedtak i NKK som [...]