Høring angående forslag til endring i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett

Høring angående forslag til endring i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett2016-02-25T08:40:19+01:00

Project Description

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har fremmet forslag overfor NKKs Hovedstyre til endringer i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Før forslaget behandles av Hovedstyret sender administrasjonen dette på høring til raseklubber og Forbund.

Følgende forslag er fremmet av Sunnhetsutvalget:

SU anbefaler overfor HS følgende endringer i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett:

Pkt 2: følgende setning slettes «Det gis mulighet til å søke NKK om dispensasjon; søknadsskjema kan hentes fra www.nkk.no»

Pkt 7 tredje kulepunkt slettes og erstattes med følgende:

o En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull.

o En tispe skal ikke pares ved for høy alder, og rasespesifikke hensyn skal tas.

o Som hovedregel bør en tispe ikke pares etter 7 år. Dersom en tispe pares etter fylte 7 år skal hun undersøkes av veterinær før paring. Et eget skjema med veterinærattest skal vedlegges registreringsanmeldelsen og skal ikke være eldre enn en måned ved paring. På veterinærattesten skal det fremgå at veterinær ikke fraråder paring. Skjemaet er tilgjengelig på www.nkk.no

o En tispe kan maksimalt ha ett kull etter fylte 7 år

o En tispe over 7 år skal ikke pares dersom hun tidligere ikke har hatt valpekull.

o En tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år.

Utfyllende kommentarer og bakgrunn for forslaget i linken Høringsnotat endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett 01.0…

Administrasjonen ber om innspill på de foreslåtte endringer.

Høringsfrist er 1. mai 2016.

De som øsnker å sende inn tilbakemeldinger på dette sender dette til sekretæri HOHK innen 15 april. Styret vil videre sammenstille svarene og sende inn, innen fristen.

Mvh

Styret

 

Project Details