NKKs instruktørutdanning trinn 1

NKKs instruktørutdanning trinn 12016-02-25T08:33:39+01:00

Project Description

HØRING – NKKs instruktørutdannelse Trinn 1
FRIST – 5. april 2016

NKKs utdanningsplan for instruktørutdannelsen Trinn 1 har vært planlagt revidert lenge. Beklageligvis så har dette drøyd lenge grunnet utskiftninger i kompetansegrupper osv.
Det ble i fjor satt sammen en arbeidsgruppe med representanter fra alle kompetansegruppene. Arbeidsgruppen har bestått av Hilde Ulvatne Marthinsen, Ronny Vestli, Geir Ottesen og Cecilie Stenbro.

Vedlagt finnes forslag til ny utdanningsplan for instruktørutdannelsen Trinn 1. Utdanningsplan trinn 1 2015 Medlemmer som har kommentarer kan sende disse til HOHK’s sekretær inne 25 mars, så sammenstiller styret og sender inn til NKK innen fristen 5 April.

Forslaget er også lagt ut på  www.nkk.no . Der finner dere også gjeldende utdanningsplan.

Mvh

Styret

 

Project Details