Årsmøte

Styret ønsker å kalle inn til årsmøte torsdag 10 mars kl 19 på Horne.

Forslag til kandidater på valg kan sendes valgkomiteens leder på ilkri@broadpark.no og må være valkomiteen i hende senest 11 februar.

Følgende er på valg:
Leder for 2 år
Nestleder for 1 år
Kasserer for 1 år
Sekretær for 2 år
Styremedlem for 2 år
Styremedlem for 2 år
Varamedlem for 1 år
Varamedlem for 1 år

Revisor for 2 år
Vararevisor for 2 år

Valgkomiteens leder for 2 år
Vara valgkomite for 1 år

Nå er det sikkert en del som lurer på hvorfor så mange er på valg og det skyldes at Leder og sekretær trakk seg før perioden. Nestleder skulle ikke vært på valg men hun har flyttet. Kasserer valgte i fjor å kun stille på valg for 1 år.

Forslag til saker må sendes styret innen 15 februar.

Fullstendig årmøtepairer sendes ut 3 uker før møte.

Vi ønsker alle hjertelig velkomne!

2016-02-15T12:01:11+01:0015 February 2016|