Treningsregler

Treningsregler2019-01-10T18:35:00+01:00

Treningsregler for LP gruppa:

 • Det er ikke akseptabelt med noen form for fysisk avstraffelse av hunden. Det vil medføre disiplinærreaksjoner og styret oppfordrer alle til å rapportere hendelser til styret.
 • Ingen lufting på treningsområdet. Det skal luftes utenfor inngjerdet område. Den store plassen foran huset og uthus og plassen på framsiden av huset er treningsområder og alle må påse at hunden ikke gjør fra seg her.
 • Husk pose og plukk opp etter hunden din eller om du ser noe annet..
 • Alle medlemmene møter med en positiv innstilling og tar godt imot nye medlemmer.
 • Det er båndtvang for alle hunder som ikke trener på banen.
 • Alle hunder som er på trening skal sitte i bur eller annet egnet sted. Dette for å hindre uønsket bjeffing.Vi ønsker å etterstrebe så lite bjeffing som mulig med hensyn til naboene. Det har forkommet klager og dette er noe vi bør unngå.
 • Alle hjelper til med å sette opp og rydde på plass apparater og div. utstyr etter trening, så plassen til enhver tid er ryddig og utstyret bevares lengst mulig i god stand.
 • Ta hensyn til andre som skal trene samtidig som deg og bli enig om hvordan ting skal gjøres.
 • Lek, ballkasting og belønning skal ikke være til sjenanse for andre som trener.
 • Hunder med lus, utøy eller smittsom sykdom må holdes borte fra plassen, og alle hunder skal være vaksinert.
 • Tisper med løpetid har lov å trene og oppholde seg på plassen, men eier må vise hensyn og holde avstand når andre trener.
 • All trening skjer på eget ansvar og alle har ansvar for egen hund.
 • Alle som benytter seg av treningstilbudet til Hokksund & omegn Hundeklubb er forpliktet til å hjelpe til på arrangementer som klubben arrangerer, dugnader og andre aktiviteter i størst mulig grad.
 • Bruk av plassen er kun for medlemmer av Hokksund & omegn hundeklubb, andre har ikke lov til å trene i/på vår bane uten tillatelse fra lydighetskomiteen.

HA EN HYGGELIG TRENING!