Treningsregler

Treningsregler2019-01-10T18:35:00+01:00
 • Det er ikke akseptabelt med noen form for fysisk avstraffelse av hunden. Det vil medføre disiplinærreaksjoner og styret oppfordrer alle til å rapportere hendelser til styret.
 • Ingen lufting på treningsområdet. Det skal luftes utenfor inngjerdet område. Den store plassen foran huset og uthus og plassen på framsiden av huset er treningsområder og alle må påse at hunden ikke gjør fra seg her.
 • Det er båndtvang for alle hunder som ikke trener i banen. Alle hunder som er på trening skal sitte i bur eller annet egnet sted. Dette for å hindre uønsket bjeffing.Vi ønsker å etterstrebe så lite bjeffing som mulig med hensyn til naboene. Det har forkommet klager og dette er noe vi bør unngå.
 • Alle hunder skal være ferdig luftet før man trener/går inn i banen.
 • Plukk opp etter hunden din eller om du ser noe annet. Det er viktig å holde treningsområdet så rent som mulig.
 • Alle hjelper til med inn/ut bæring av utstyr og bygging av bane/baner.
 • Alle hjelper til på rundgang med tilbakemeldinger til de som er i banen og trener.
 • Kun en hund i banen av gangen. Dette gjelder både organisert trening og egentrening.
 • Ta hensyn til andre som skal trene samtidig som deg og bli enig om hvordan ting skal gjøres.
 • Personer som ikke er medlemmer har ikke lov til å trene i/på vår bane uten tillatelse fra smeller komiteen.
 • Rydd opp etter deg, og ta ansvar hvis utstyr blir ødelagt ved å melde fra til komiteen om dette.

IMG_3776