HØRING VEDR. FORNYELSE AV DAGENS AVTALE MED NJFF

HØRING VEDR. FORNYELSE AV DAGENS AVTALE MED NJFF2016-02-25T08:45:24+01:00

Project Description

Dagens avtale mellom NKK og NJFF er datert 19/2-2010.

Hovedintensjonen i dagens avtale:

er å legge til forholdene til rette for arbeidet med jakthunder i Norge og et best mulig samarbeid mellom NJFF, NKK sentralt og alle aktuelle medlemsklubber og forbund i NKK. Avtalen skal også gjenspeile og avgrense organisasjonenes særinteresser så vel som rettigheter og mandat. Samarbeidspartene vil, som interesseorganisasjoner, arbeide i fellesskap for å ivereta medlemmenes interesser i forhold til myndighetene og det omkringliggende samfunn når dette anses som nødvendig.

Dagens avtale gir videre NJFF blant annet rett til å avholde utstillinger og jakthundprøver på samme vilkår som NKKs lokale medlemsklubber og gjelder også tildeling av CACIT på jaktprøver etter aksept fra raseklubb/forbund. Med dette følger at NJFFs utstillinger og prøver kommer inn på NKKs terminlister og de kan benytte NKK utdannede dommer. Videre får alle NJFF medlemmer tilgang til de samme medlemsgoder som NKKs klubber og forbunds medlemmer som f.eks redusert pris på registrering av hunder, redusert påmeldingsavgift etc.

Dagens økonomiske vederlag fra NJFF til NKK, stort kr 42.000 har vært knyttet til at NJFF har fått sete i NKKs Representantskap (RS) med et stemmetall på 3.000. NJFF og NKK er enige om at dette er en uheldig praksis og stemmeretten bortfalt fra og med RS 2015. NJFF har imidlertid fortsatt anledning til å delta under RS.

Det har gjennom 2015 vært ført flere samtaler om en ny avtale. NKK mener å ha påvist at de økonomiske gevinster for NJFF er av en slik størrelse at det vederlag som i dag er avtalt er for lavt. NJFF mener på sin side at gevinstene for NKKs klubber og forbunds medlemmer er tilsvarende gode.

Her ligger uenigheten knyttet til en fremtidig avtale.

Hovedstyret ønsker klubber, forbunds og regioners innspill før forhandlingene går inn i sluttfasen og ber om innspill på følgende:

1. Er samarbeidet med NJFF av en slik verdi for klubber og forbund at det vil være akseptabelt å fortsatt gi dem retten til å avholde utstillinger og jakthundprøver, terminfeste arrangementene og benytte NKK utdannede dommere uten et økonomisk vederlag fra dem?

2. Hva er klubber og forbunds syn på at NJFF medlemmer får goder som er forbeholdt medlemmer av NKK klubber og forbund?

3. Er det et reelt økonomisk tap for NKK fellesskapet at NJFF avholder prøver og utstillinger på «tillatelse» fra NKK, NKKs klubber og forbund eller ville en NKK klubb/forbund ha avviklet prøvene allikevel? Vil det være et tap for NKK klubber og forbunds medlemmer dersom disse arrangementene bortfaller?

Vi imøteser innspill på ovennevnte punkter. Svar sendes til HOHK’s sekretær inne 25 april slik at styret kan sammenstille og sende inn, innen fristen.

Høringssvar sendes pr e-post til: adm@nkk.no innen 2. mai 2016.

 

Dagens avtale finner du her Gjeldende samarbeidsavtale mellom NKK og NJFF

MVh

Styret

 

 

Project Details