NKK særkomite for utstilling

NKK særkomite for utstilling2015-10-18T22:06:52+02:00

Project Description

Til NKKs medlemsklubber, forbund og regioner

NKKs hovedstyre vedtok i møte nr. 6/15, sak 93/15, mandat for NKKs særkomite for utstilling. Mandatet følger vedlagt Mandat for særkomite for utstilling 2015

Hovedstyret har tidligere i 2015 (HS-sak 53/15) utnevnt Anders Tunold-Hanssen som medlem og leder av særkomiteen for første periode.

Klubber og forbund bes komme med forslag til øvrige 4 medlemmer til særkomiteen og til deres funksjonstid (1 eller 2 år). Det vises i denne forbindelse til mandatets punkt 4.

Klubber og forbund bes kun melde inn forslag til medlemmer som er forespurt og som har sagt ja til å gjøre en jobb i særkomiteen.

Det må påregnes deltakelse på 6-8 møter pr. år (flere av møtene vil kunne holdes på Skype).

Klubber og forbund bes melde inn sine forslag til NKKs særkomite for utstilling så snart som mulig og senest innen 1. november 2015.

Mvh

MARIANNE ONO NJØTEN
Avdelingsleder Aktivitetsavd.
mobil: 986 96 941, e-post: marianne.njoten@nkk.no

Project Details